Skip to content

Ændringer i eksisterende aktieprogrammer

Udviklingen i aktiekursen går ikke altid, som man havde forestillet sig. Så kan det ske, at man indser, at strukturen i programmet ikke er optimal. 

*Det er vigtigt at bemærke, at hver case skal behandles særskilt, og at det ofte anbefales at inddrage en advokat for at sikre, at man handler i henhold til gældende lovgivning.

Hvad kan være galt med dit aktieprogram?

Det kan ske, at programmet var godt tilpasset præmisserne ved oprettelsen. Så kan udviklingen have ændret forudsætningerne:

  • Indløsningskursen for optionerne er langt højere end aktiekursen. Du indser, at det er meget lidt sandsynligt, at aktiekursen overstiger indløsningskursen, før optionen udløber.
  • Der er behov for at ændre tidsaspekterne i aktielønsprogrammet, f.eks. fordi “projektet“ har taget længere tid end først antaget, eller man indser, at det ikke er muligt at overdrage aktierne før på et senere tidspunkt.
  • De mål, der er knyttet til præstationsaktierne, er ikke længere relevante, eller du finder måske ud af, at de ikke var realistiske i udgangspunktet (se artiklen om præstationsaktier).

Vi får ofte spørgsmål knyttet til den slags udfordringer. Er det muligt at foretage ændringer? Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser kan dette få? Hvordan vil ejere og interessenter se på en sådan ordning?

Er det muligt at foretage ændringer i aktielønsprogrammer?

Som oftest ja. Så længe den foreslåede ændring ikke er negativ for deltageren (i så fald skal den accepteres individuelt – noget vi anbefaler under alle omstændigheder). Desuden skal man have et overblik over generalforsamlingens beslutning om programmet, da man ikke kan foretage ændringer, som strider imod deres beslutning (hvis det er tilfældet, skal det tages op på en ny generalforsamling). Når man først har kontrol over alt dette, kan ændringen som hovedregel vedtages i bestyrelsen.

Bemærk, at dette forudsætter, at generalforsamlingen har vedtaget et program med definerede overordnede rammer, og at det desuden er bestyrelsen, som iværksætter og “ejer“ programmet. Det kan også ske, at der findes oplysninger i plandokumenter, “Terms and Conditions“ eller aftaledokumenter, som spiller ind og gør processen enten nemmere eller mere kompliceret.

Hvordan vil ændringer påvirke regnskabet?

Selskaber, der ikke fører regnskab iht. IFRS opererer uden regnskabsmæssige omkostninger i forbindelse med deres aktieprogram. Så vil der heller ikke være nogen omkostninger ved at ændre programmet.

Fører du derimod regnskab iht. IFRS, vil en ændring i programmet sandsynligvis medføre øgede omkostninger.

Hvis du for eksempel øger levetiden for optionerne – altså flytter udløbsdatoen fremad i tiden – skal du foretage en beregning ved hjælp af værdisættelsesmetoden Black and Scholes med “gammel“ og “ny“ udløbsdato (eller forventet indløsningsdato) for at identificere merværdien/omkostningen ved ændringen. Denne merværdi skal føres som en omkostning fra datoen for ændringen til optjeningsdatoen.

Det samme princip gælder, hvis man sænker udnyttelseskursen. Man foretager derefter en beregning med “gammel“ og “ny“ indløsningskurs og bogfører derefter merværdien/omkostningen i tidsperioden fra ændringsdato til indtjeningsdato.

Dette princip, hvor man altså lægger merværdiforøgelsen til omkostningerne og bogfører denne stigning over den resterende indtjeningstid, gælder for de fleste modifikationer.

Hvordan går jeg frem for at gennemføre ændringerne i aktieprogrammet?

For at komme igennem denne type ændringer er det ofte vigtigt med et godt forarbejde. Nogle nøgleelementer kan være:

  • Undersøge, hvad andre i tilsvarende situationer har gjort, og tage dette med i evaluerings- og beslutningsgrundlaget.
  • Beregne de konsekvenser, ændringerne vil have, gerne med sensitivitetsanalyser ud fra forskellige alternativer og scenarier.
  • Afstemme forslaget og sparre med centrale personer både internt og eksternt for at sikre, at forslaget tager hensyn til de formål, programmet skal have.
  • Hvis du har et ”remunerations” udvalg, er det naturligvis vigtigt at drøfte ændringerne her.
  • Derefter laver du gennemarbejdet materiale og argumentation baseret på ovenstående punkter, så det kan behandles og – forhåbentligt – vedtages af bestyrelsen.

Latest

photo-of-man-holding-a-book-927022

Hvad er optioner?

Kom i kontakt med os

Har du et spørgsmål eller vil du diskutere et spørgsmål? Vi hjælper gerne!

Simple Contact Form DK