Skip to content

Hvad er optioner?

Et risikofrit incitament – som giver deltageren mulighed for at tage del i fremtidig vækst.

Optioner er en ret til at kunne købe aktier i et selskab i fremtiden til en pris (indløsningskurs/”strike”), der aftales i dag.

Hvordan fastsættes indløsningskursen/”strike”?

Optioner tildeles gerne i den hensigt, at der skal være en gevinst for deltageren, såfremt aktiekursen stiger. Derfor er det mest almindeligt at tildele optioner, hvor indløsningskursen svarer til markedsprisen på tidspunktet for tildelingen (som regel volumenvægtet gennemsnit nogle dage i forvejen, hvis virksomheden er børsnoteret og har hyppige handler). Der er dog ingen begrænsninger for, hvad indløsningsprisen skal være. Mener man, at aktiekursen vil stige betydeligt, og man ønsker, at deltageren har noget at række ud efter, må man gerne “tilføje lidt” – her er det almindeligt at definere en vis procentandel over markedsprisen. Her anbefaler vi at sætte indløsningskursen fra tidspunkt 0 og ikke have en indløsningskurs, der stiger lidt hvert år efter tildeling. Er det f.eks. ønskeligt, at den skal stige med 5 % om året frem til optjeningen efter 3 år, er det bedre at sætte indløsningskursen 15,76 % over markedsprisen med det samme. Dette vil gøre det lettere for deltagerne at forstå, hvad der skal til for at opnå gevinst, samtidig med at det bliver vanskeligere at administrere ordningen.

Hvor lang optjeningstid/modningsperiode

Her er det vigtigste at tænke på virksomhedens situation, og hvilken slags medarbejdere der skal modtage optionerne. Hvis virksomheden har en “make or break milestone” om tre år, skal du sætte optjeningstiden for optionerne til tre år fra i dag. Dette bevirker naturligvis, at optionernes tilknytningseffekt udnyttes maksimalt. Når det er sagt, skal man også tænke på, om medarbejderne betragter tre år som alt for længe, indtil “der sker noget“ — og om dette er noget, du vil tage hensyn til.

Netop denne slags vurdering gør, at man ofte ender med en opdelt optjening. Vi mener, det er vigtigt at huske, at disse optioner ofte er tænkt som et langsigtet incitamentsprogram, og at man derfor skal trække den største gulerod lidt ud i tid. Under forudsætning af, at det passer din virksomhed og ind i dine planer – foretrækker vi at opdele optjeningen over tre år, men måske lade deltagerne optjene noget efter 1, 2 og 3 år. For eksempel 25 % efter år 1, 25 % efter år 2og 50 % efter år 3. Hvis virksomhedens værdi er steget i perioden, “mister” deltageren den største andel, hvis han eller hun fratræder, før der er gået tre år, og det har været muligt at indløse noget før dette tidspunkt. Hvis man forestiller sig, at tildelingerne skal være årlige, vil denne model også skabe aktivitet i planen.

Udnyttelse af optioner

Når en option skal udnyttes, er det mest almindeligt, at medarbejderen indbetaler indløsningskursen til selskabet og modtager en aktie pr. indløst option – dette sker typisk ved, at selskabet udsteder nye aktier (selskabet kan også vælge at benytte aktier fra sin egen beholdning eller opkøbe aktier specifikt til dette formål). 

Fastsættelse af udløbsdato

En udløbsdato benyttes af flere grunde.

  • Det kan være for at sikre, at virksomheden ikke bliver siddende med en uoverskuelig og uhensigtsmæssig stor andel optioner. I tilfælde, hvor aktiekursen f.eks. er lavere end indløsningskursen, vil optionerne ikke blive indløst.
  • Det kan også ske, at man undgår, at deltagere, der holder optjente optioner og har forladt virksomheden, skal sidde med disse optioner “til evig tid“ (man aftaler sig ofte ud af sådanne tilfælde i optionsaftalen).

Vi anbefaler, at der er nogen tid mellem udløb af modningsperioden og udløbsdatoen for at sikre en vis fleksibilitet. Der kan være virksomhedsspecifikke begivenheder, der gør, at optionerne ikke udnyttes i perioder. Der kan også være perioder, hvor det er vanskeligere at foretage udnyttelse rent likviditetsmæssigt, ligesom det også kan hænde, at aktiekursen er nede i en “bølgedal“ lige på optjeningstidspunktet.

Hvis man anvender den optjeningsstruktur, der er foreslået ovenfor, kan man f.eks. lade optionerne udløbe fem år efter tildelingen, uanset hvornår de optjenes. Dette vil bevirke, at den sidste “deltildeling“ optjenes to år, før den udløber.

Latest

cafe-coffee-shop-window-meeting-green-color-31465-pxhere.com

Ændringer i eksisterende aktieprogrammer

Kom i kontakt med os

Har du et spørgsmål eller vil du diskutere et spørgsmål? Vi hjælper gerne!

Simple Contact Form DK