Skip to content

Hva er en RSA?

Her går vi i detalj på det å gi bort gratis aksjer, med binding. Dette instrumentet brukes stort sett for å få mest mulig av beskatningen som kapitalskatt.

Overfør eierskap med en gang – og få lavere skatt i tilfeller hvor aksjekurs går opp

Restricted Share Award (RSA) er aksjer med bindingsperiode og/eller opptjeningsperiode som blir overført til den ansatte på tildelingstidspunktet. Aksjene gir stemmerett og utbytte som vanlige aksjer. Men overdragelsen av aksjene etterfølges gjerne av en periode der aksjene ikke kan omsettes og/eller du må yte tjenester til selskapet over denne perioden for å unngå å måtte føre eller selge aksjene tilbake. Dette fører til en skattbar verdi på tildelingsdatoen da du mottar verdien på hele aksjen. Samtidig fører restriksjonen til at aksjenes “faktiske verdi” reduseres”, og dermed gir en lavere skattbar inngangsverdi.

RSAer benyttes gjerne i tilfeller der man ser at oppsiden i det skattemessige ved å overføre aksjen med en gang overstiger ulempen ved å potensielt måtte tilbakeføre akser og/eller å håndtere det skattemessige ved en eventuell fratredelse eller aksjekursnedgang. Nettopp grunnet utfordringer med administrasjons i forbindelse med eventuelle tilbakeføringer av aksjer og oppfølging av skatt, ser vi at RSAer stort sett brukes i “tidligfase” selskaper (dele eierskap typisk grunnet lavere lønn) og til et veldig begrenset antall nøkkelpersoner i større selskaper. I slike tilfeller er det “verdt” å takle noen flere administrasjonsmessig utfordringer for selskapet og deltagere for å optimalisere det skattemessige gitt at man er veldig positivt innstilt til fremtidig aksjekursutvikling.

Fordeler med RSA:

  • RSA gir umiddelbart eierskap og da også eventuelt utbytterett og stemmerett
  • En slik ordning er skattemessig effektiv gitt at verdier skal opp og deltaker har inntektsskatt som overstiger skatt på kapitalgevinst

Ulemper med RSA:

  • Skatt på tildelingstidspunktet, og aksjer er bundet (ergo kan ikke selge en andel for å dekke skatt). Det vil si at det kan være vrient å betale skatteregning om dette ikke er gjennomtenkt
  • Selskapet blir belastet med arbeidsgiveravgiftsskostnad ved tildeling, noe som kan være vrient å få tilbake dersom den ansatte slutter og må levere tilbake aksjene. Det samme gjelder om verdien etterhvert blir lavere. Man får ikke igjen Arbeidsgiveravgift.

Latest

background-board-chart-data-590041

Vad är ett Incitmantsprogram för anställda?

Screenshot 2020-11-20 at 16.44.10

Seminar: Slik lager du et aksjeprogram – fra idé til lansering

background-board-chart-data-590041

Hva er aksjelønn?

Get in touch with us

Got a question or want to discuss a matter? We’re happy to help!

Simple Contact Form EN