Fag

photo-of-man-holding-a-book-927022

Hva er opsjoner?

Her går vi i detalj på Norges vanligste aksjelønnsinstrumentopsjoner. Et risikofritt insentiv – som gir deltakeren mulighet til å ta del i fremtidig vekst. Opsjoner er en rett til å kunne kjøpe aksjer i et selskap i fremtiden til en pris avtalt i dag. Generelt Opsjoner har vanligvis en opptjeningsperiode, samt en utløpsdato. Den ansatte…

background-board-chart-data-590041

Hva er et insentivprogram for ansatte?

paper-3213924_1920

Seminar: Inspirér ansatte med aksjebaserte insentivordninger

desk-writing-work-hand-man-working-596254-pxhere.com

Aksjelønn i lederlønnserklæringen

cafe-coffee-shop-window-meeting-green-color-31465-pxhere.com

Endringer i eksisterende aksjelønnsprogrammer

Team of business people

Kjøps- og spareprogrammer

financial-control-work-official-form-business-1439121-pxhere.com

Hva er en RSA?

desk-writing-work-hand-man-working-596254-pxhere.com

Hva er en RSU?

person-holding-tablet-computer-3740378

Former for aksjelønn – kort introduksjon

free-stocks-Advisorymandi-business-technology-blue-1597538-pxhere.com

Mulige fallgruver ved aksjelønn

Statsbudsjett 2022

Opsjonsbeskatning i Statsbudsjettet 2022