Hopp til innhold

Hva er aksjelønn?

Aksjelønn er en form for avlønning som et selskap kan tilby både ledende og øvrige ansatte. Et godt strukturert aksjelønnsprogram skal sørge for at langsiktige bidrag til et robust selskap skal skape langsiktig verdi og være mer attraktiv for topp-talentene der ute. Det er mange måter å innrette aksjelønn på, som vi skal beskrive i denne artikkelen.

Hva er aksjelønn?

Helt overordnet innebærer aksjelønn at et selskap ønsker å benytte eierskap som en aktiv del i “kompensasjonspakka” – i tillegg til lønn og eventuell bonus. Aksjelønn er blant de vanligste formene for økonomiske insentiver i næringslivet, men det finnes flere former for aksjelønn og også store variasjoner innen de forskjellige aksjelønnsformene.  

Hvordan et aksjelønnsprogram bør innrettes er situasjonsavhengig og avhenger av hva selskapet ønsker å oppnå og hvor det er i utviklingsløpet. Felles for alle aksjelønnsprogrammer er at de skal gi arbeidstakere og arbeidsgivere (selskapet og selskapets eiere) felles insentiver til å bygge selskapet og få utbytte fra selskapets vekst og suksess. 

Aksjelønn benyttes av selskaper i alle faser – alt fra en liten start-up som ønsker å få med en god ansatt men ikke kan betale markedslønn, til tusenvis av ansatte i de største selskapene i verden. 

I 2018 benyttet tre fjerdedeler av selskapene notert på Oslo Børs aksjelønn som del av “kompensasjonspakka”. Opsjoner er det mest populære instrumentet hvor omtrent 50 prosent av programmene er opsjonsprogrammer. Mer enn 90 prosent av opsjonene gjøres opp i aksjer – hvor alternativet er kontantoppgjør.

I andre artikler vil du blant annet finne mer om ulike fordeler ved aksjelønn, hvilke former aksjelønn selskaper kan benytte, og hvilke effekter en må tenke på for å strukturere et effektivt aksjelønnsprogram.

Oppsummering: 

  • Selskaper tilbyr aksjelønn, på engelsk Share-based payment, som del av en økonomisk kompensasjonspakke til ledelse og øvrige ansatte.
  • Aksjelønn benytter selskapets aksjer (eierskap) som en del av avlønningen, da i “bytte” mot tjenester (arbeid) fra de ansatte.
  • Aksjelønn har gjerne en opptjeningsperiode (vesting period) som definerer hvor lenge du må jobbe for arbeidsgiver for å kunne opptjene retten til/motta aksjene.

Er du en dyktig utvikler? Her får du store muligheter! 

Her forteller CTO – Eirik Wang om mulighetene hos oss nå.
Les mer her

 

Holde deg oppdatert om fremtidige arrangementer og nyheter?

Registrer deg her og vi vil informere deg på mail før hvert seminar og hver gang vi legger ut nytt faglig innhold.

Latest

photo-of-man-holding-a-book-927022

Hva er opsjoner?

background-board-chart-data-590041

Hva er et insentivprogram for ansatte?

paper-3213924_1920

Seminar: Inspirér ansatte med aksjebaserte insentivordninger

Ta kontakt med oss

Er det noe vi kan bistå med? Vi er her for å hjelpe!

Simple Contact Form NO