Hopp til innhold

Kjøps- og spareprogrammer

Aksjekjøpsprogrammer er ofte brukt for større deler av de ansatte. Det vanligste er at alle ansatte får tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet – typisk med rabatt eller bonus aksjer. Her går vi inn i detaljene!

Invester i ditt eget selskap – med rabatt eller bonusaksjer

Kjøps- eller spareprogrammer for ansatte benyttes oftest for å kunne la en større andel av de ansatte ta del i eierskap og verdiutviklingen i selskapet. Det er da gjerne mindre volumer og verdier inkludert (det kan også benyttes til mindre ledergrupper med større volumer). Det er også verdt å merke seg at denne type ordninger er mest vanlig i børsnoterte selskaper – da det er enklere å kommunisere verdien på selskapet der det er satt markedspris på aksjene.

Denne typen programmer struktureres ofte med en rabatt og en lock-in-periode der den ansatte ikke kan selge aksjene. Programmene kan struktureres som engangsinvesteringer (gjerne også med lønnslån hvor pengene trekkes av lønn i etterkant), eller spareprogrammer der ansatte for eksempel trekkes i lønn månedlig og pengene akkumuleres opp før det kjøpes aksjer for oppspart beløp en gang i kvartalet. Med andre ord er hovedforskjellen mellom et kjøps- og et spareprogram om man sparer i forkant av kjøp eller ikke. Her er begrepene ikke helt klart definert og heller ikke så viktig.

Det er vanlig å tilby disse programmene i fastsatte tidsintervaller. Typisk handles det aksjer årlig, men vi ser også at noen gjennomfører dette halvårlig eller kvartalsvis. Kjøpsprogrammene krever mye kapital på forskudd fra den ansatte og kombineres derfor, som nevnt over, ofte med et lån fra selskapet. Det kan også kombineres med matching/bonusaksjer eller prestasjonsaksjer for ekstra motiverende og/eller målrettet effekt.

Fordeler:

  • Om denne typen programmer tilbys et bredt antall ansatte er det et fint element i kulturbygging og et ledd i å få interesse rundt “morselskapet”.
  • Fin måte å introdusere ansatte til aksjer generelt gjennom å gjøre det enkelt å delta. Dette forsterkes ved å tilrettelegge for finansiering via lønn.
  • Investorer anser det som en fordel at ansatte eier aksjer.
  • Det finnes noen “skattefordeler” for denne typen programmer i Norge.

Ulemper:

  • Kan medføre betydelig administrasjonsarbeid for selskapet.
  • Opprettelse av aksjekontoer for ansatte utenfor Norge kan være en utfordring.
  • Man kan tenke på at deltakere ikke trenger å ha “alle eggene i en kurv” ved å ha alle sparepengene i arbeidsgiver.

Latest

photo-of-man-holding-a-book-927022

Hva er opsjoner?

background-board-chart-data-590041

Hva er et insentivprogram for ansatte?

paper-3213924_1920

Seminar: Inspirér ansatte med aksjebaserte insentivordninger

Ta kontakt med oss

Er det noe vi kan bistå med? Vi er her for å hjelpe!

Simple Contact Form NO