Vi forenkler aksjebasert avlønning,
fra start til slutt

Ved å ha den nødvendige ekspertisen og en moderne programvare, gjør vi det mulig å forenkle implementering, administrasjon og innløsning, og vi fungerer som en samarbeidspartner for alle selskap når det kommer til å administrere insentivprogrammer. Vi har verktøyene som trengs for å lede dere gjennom hele prosessen; fra idé-fasen til diskusjon med eierne, eller ved å tilby effektiv administrasjon gjennom vår programvare. Du vil uansett få en samarbeidspartner som er tilgjengelig og som ønsker å dele av vår erfaring.  

Kompetanse og veiledning

En arbeidsplan for en bedrift er ikke nødvendigvis den beste for en annen. Industri, lokasjon, sammensetning av ansatte og mange andre faktorer kan være relevante å analysere før man konkluderer med hvilken type insentivordning og virkemidler som gir best opplevd verdi for deltakerne.

Våre erfarne konsulenter setter seg ned med ledelsen og/eller styret og analyserer deres behov opp mot hvilke muligheter som finnes og hva som er markedspraksis i deres bransje, samt hjelper med å forklare og kommunisere dette på en forståelig måte til de ansatte. Vi veileder dere (og alle involverte parter) gjennom hele prosessen, fra start til slutt.

Regnskapsføring

Å ha et aksjebasert insentivprogram kan være utfordrende for deres finansdirektør og regnskapsfører. Å vite hvordan man skal regnskapsføre i henhold til relevante standarder (IFRS, GAAP) og hvordan disse krever ulike beregningsmetoder basert på tilsynelatende små endringer i et insetivprogram er kritisk.

Vår moderne programvare er laget for å håndtere alle typer aksjebaserte insentivprogrammer, og leverer tallene dere trenger for regnskapsføringen, samt frigjør tid for deres involverte.

Ansattportal

Visualisering er nøkkelen. Ved at de ansatte har tilgang til en enkel portal som visualiserer verdiene og beholdningene i sanntid øker den opplevde verdien. De får et sted hvor de finner all dokumentasjon rundt programmet, mulighet for å stille spørsmål og mer. Ved tid for innløsning, kan deltakerne gjennom vår programvare innløse sine instrumenter på en rask og effektiv måte.

En tildeling i et insentivprogram bør være levende og vise deltakeren kontinuerlig at arbeidet som legges ned hver dag gir belønning.