Ämne

background-board-chart-data-590041

Vad är ett Incitmantsprogram för anställda?

Ett incitamentsprogram är en form av ersättning som ett företag kan erbjuda såväl chefer som övriga anställda. Ett väl strukturerat incitamentsprogram skapar värde på lång sikt för medarbetare som under lång tid bidrar till företaget. Det gör också företaget mer attraktivt så att det blir lättare att locka till sig de bästa talangerna. Ett incitamentsprogram…