Hoppa till innehåll

Aktiesparprogram

Aktiesparprogram används ofta för större andel av de anställda. De anställda erbjuds att köpa aktier i företaget – vanligtvis med rabatt eller bonusaktier. Här går vi in på detaljerna!

Investera i ditt eget företag – med rabatt eller bonusaktier

Aktiesparprogram för anställda används oftast för att ge en större andel av de anställda del av ägande och värdeutveckling i företaget. Det rör sig oftast om mindre volymer och lägre värden (kan också användas för mindre ledningsgrupper med större volymer). Det är också värt att notera att dessa typer av system är vanligast i börsnoterade företag – eftersom det är lättare att kommunicera företagets värde när aktierna har ett marknadspris.

Dessa typer av program är ofta strukturerade med en inlåsningsperiod under vilken medarbetaren inte kan sälja aktierna. Programmen kan struktureras som engångsinvesteringar eller sparprogram där anställda får löneavdrag varje månad och pengarna ackumuleras innan aktier köps för sparbeloppet e.g. en gång i kvartalet. Med andra ord är den största skillnaden om man sparar före köp eller inte.

Det är vanligt att dessa program erbjuds med fastställda tidsintervall. Vanligtvis handlas aktierna årligen, men vi ser också att vissa gör det varje halvår eller kvartal. Ett aktiesparprogram kan också kombineras med matchande/bonusaktier eller prestationsaktier för ytterligare motivation och/eller riktad effekt.

Fördelar:

  • Om dessa typer av program erbjuds ett stort antal anställda blir det ett trevligt inslag i kulturbyggandet och ett led i att skapa intresse kring ”moderbolaget”.
  • Bra sätt att introducera anställda för aktier i allmänhet genom att göra det enkelt att delta. Detta förstärks genom att möjliggöra finansiering via lönen.
  • Investerare anser att det är en fördel att anställda äger aktier.

Nackdelar:

  • Kan innebära betydande administrationsarbete för företaget.
  • Att skapa aktiekonton för anställda utanför Norden kan vara en utmaning.
  • Man kan tänka på att deltagarna kanske inte behöver ”lägga alla äggen i en korg” genom att ha alla besparingar hos arbetsgivaren.

Latest

cafe-coffee-shop-window-meeting-green-color-31465-pxhere.com

Ändringar av befintliga incitamentsprogram

financial-control-work-official-form-business-1439121-pxhere.com

Vad är en RSA?

desk-writing-work-hand-man-working-596254-pxhere.com

Vad är en RSU?

Kontakta oss

Finns det något vi kan hjälpa till med? Vi är här för att hjälpa!

Simple Contact Form SE