Hoppa till innehåll

Vad är ett Incitmantsprogram för anställda?

Ett incitamentsprogram är en form av ersättning som ett företag kan erbjuda såväl chefer som övriga anställda. Ett väl strukturerat incitamentsprogram skapar värde på lång sikt för medarbetare som under lång tid bidrar till företaget. Det gör också företaget mer attraktivt så att det blir lättare att locka till sig de bästa talangerna. Ett incitamentsprogram för anställda kan se ut på många olika sätt, vilket vi kommer att beskriva i den här artikeln.

Vad är incitamentsprogram för anställda?

Enkelt uttryckt innebär det att ett företag, utöver lön och eventuell bonus, erbjuder de anställda att bli ägare i företaget som en del av ersättningen. Aktiebaserad lön är en av de vanligaste formerna av ekonomiska incitament i näringslivet, men det finns flera olika typer av incitamentsprogram och även stora skillnader mellan dem.

Hur ett incitamentsprogram bör utformas beror på vilka mål företaget har och var det befinner sig i utvecklingen. Syftet med ett incitamentsprogram är att det ska fungera som ett incitament för såväl arbetstagaren som arbetsgivaren (företaget och dess ägare) och motivera alla att utveckla företaget och få ta del av företagets tillväxt och framgångar.
Incitamentsprogram används av alla slags företag, allt från startup-företag som vill locka till sig talanger men inte har möjlighet att erbjuda en marknadsmässig lön, till storföretag med tusentals anställda.
Ungefär två av tre av företag på Stockholmsbörsen erbjuder incitamentsprogram som en del av ”kompensationspaketet” (2019). Den vanligaste varianten är optioner (teckningsoptioner och personaloptioner), som utgör cirka 60 procent av alla incitamentsprogram. En option, er att den anställde i framtiden får köpa aktier till ett visst pris som avtals i dag, som ett alternativ till kontanta ersättningar.

I andra artiklar kan du bland annat läsa mer om de olika fördelarna med incitamentsprogram lön, vilka former av incitamentsprogram ett företag kan erbjuda, och vilka effekter man bör vara medveten om så att incitamentsprogram blir effektivt.

Sammanfatting: 

  • Många företag erbjuder incitamentsprogram till chefer och övriga anställda som en del av kompensationspaketet.
  • I ett incitamentsprogram används företagets aktier (ägande) som en del av ersättningen, i utbyte mot de anställdas tjänster (arbete).
  • Ett incitamentsprogram har vanligtvis en fastställd intjänandeperiod, dvs. hur länge du måste jobba hos arbetsgivaren innan du har rätt att ta del av eller utnyttja aktierna.

Håll dig uppdaterad om framtida händelser och nyheter?

Registrera dig här så informerar vi dig via email före varje seminarium och varje gång vi lägger upp nytt akademiskt innehåll.


Latest

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Kontakta oss

Finns det något vi kan hjälpa till med? Vi är här för att hjälpa!

Simple Contact Form SE