Hoppa till innehåll

Vad är incitamentsprogram?

Incitamentsprogram är ett slags ersättning som företag kan erbjuda både ledande befattningshavare och övriga anställda. Ett välstrukturerat incitamentsprogram ska säkerställa dels långsiktiga bidrag till ett robust företag som skapar långsiktigt värde, dels att företaget blir mer attraktivt för de främsta talangerna på marknaden. Incitamentsprogram kan utformas på många olika sätt, vilket vi kommer att beskriva närmare i den här artikeln.

Vad är incitamentsprogram?

Förenklat innebär incitamentsprogram att ett företag använder ägande som en aktiv del av ersättningspaketet – utöver lön och eventuell bonus. Incitamentsprogram är bland de vanligaste formerna av ekonomiska incitament i näringslivet, men det finns flera former och även stora variationer inom de olika formerna av incitamentsprogram.  (LINK)

Hur ett incitamentsprogram ska utformas beror på situationen och vad företaget vill uppnå samt var det befinner sig i utvecklingscykeln. Gemensamt för alla program är att de ska ge arbetstagare och arbetsgivare (företaget och företagets ägare) gemensamma incitament att bygga upp företaget och dra nytta av företagets tillväxt och framgång.

Incitamentsprogram används av företag i alla faser – allt från ett litet startup-företag som vill anställa en person, men inte kan betala marknadslön, till tusentals anställda i världens största företag.

Under 2019 använde mer än hälften av de företag som är noterade på Stockholmsbörsen incitamentsprogram som en del av sitt ersättningspaket. Optioner (tecknings- och personaloptioner) är det mest populära instrumentet och cirka hälften av programmen är optionsprogram.

I de övriga artiklarna kan du bland annat läsa mer om de olika fördelarna med incitamentsprogram, vilka former av incitamentsprogram som står till buds för företag  och vad man måste tänka på för att strukturera ett effektivt program för incitamentsprogram.

Sammanfattning: 

  • Företag erbjuder incitamentsprogram, som på engelska kallas Share-based Payment, som en del av ett ekonomiskt ersättningspaket till ledningen och övriga anställda.
  • Vid incitamentsprogram används företagets aktier (ägande) som en del av ersättningen, i utbyte mot de anställda tjänster (arbete).
  • Incitamentsprogram har ofta en intjänandeperiod (vesting period) som definierar hur länge du måste arbeta hos arbetsgivaren för att få rätt till/erhålla aktierna.

 

Hålla dig uppdaterad om framtida händelser och nyheter?

Registrera dig här så informerar vi dig via e-post innan varje seminarium och varje gång vi lägger upp nytt akademiskt innehåll.

Latest

cafe-coffee-shop-window-meeting-green-color-31465-pxhere.com

Ändringar av befintliga incitamentsprogram

Team of business people

Aktiesparprogram

financial-control-work-official-form-business-1439121-pxhere.com

Vad är en RSA?

Kontakta oss

Finns det något vi kan hjälpa till med? Vi är här för att hjälpa!

Simple Contact Form SE