Hoppa till innehåll

Varför använda incitamentsprogram?

Om du funderar på att använda aktier som en del av ersättningen räknar vi här upp några argument kopplade till incitamentsprogram.

Hvorfor bruke aksjelønn?  Fordeler og ulemper

Är det viktigast för företaget att behålla nyckelpersoner över tid? Har företaget en viss finansiell eller icke-finansiell målsättning? Eller handlar det om att bygga en gemensam kultur över olika enheter och gränser? Ett bra avtal om incitamentsprogram bygger på företagets målsättningar, och måste anpassas efter både nationella och internationella förutsättningar, vilken typ av företag det gäller och var företaget befinner sig i utvecklingsprocessen.

Syftet med incitamentsprogram är främst att synkronisera ägarnas och de anställdas intressen, och ska gärna ge både ledning och anställda långsiktiga incitament. Vi kommer nu att sammanfatta fördelarna med incitamentsprogram kopplat till det upplevda värdet för de anställda och de möjliga fördelarna för ledningen.

Anställdas fördel vid incitamentsprogram

Incitamentsprogram kan verka krävande och svårt att förstå. Vid ingående av ett avtal om incitamentsprogram är det därför viktigt att klargöra fördelarna så att den anställda förstår vad som krävs för att uppnå en vinst genom den incitamentsprogram.

  • Motivation att bidra skapas både genom ägarstolthet och för att de själva kan skörda ekonomiska belöningar från tillväxt och goda resultat. Incitamentsprogram kan uppfattas som ett konkret uttryck för hur mycket deras bidrag till bolaget värdesätts av ägarna.
  • Incitamentsprogram kan betraktas som en solid långsiktig investering, delvis på grund av att många avtal om incitamentsprogram inkluderar bra rabatter eller bonusaktier som ger extraaktier vid köp av aktier.
  • Incitamentsprogram kan potentiellt ge medarbetaren mycket högre ersättning än ett normalt bonusprogram. Det beror på att aktieägarna ofta är mer villiga att dela med sig med de anställda om aktieägarna får en bra vinst – förutom att det är lättare att ge om de anställda är villiga att engagera sig i verksamheten och dela den ekonomiska risken.
  • Avtal om incitamentsprogram kan ge vissa skatteförmåner jämfört med ordinarie köp av aktier.
  • Incitamentsprogram kan signalera att de anställda och särskilt ledningen har förtroende för företaget och att ”man vill få med alla på tillväxttåget”. Incitamentsprogram är i den meningen anpassad efter den moderna arbetstagaren som vill vara en del av något större.

För för- och nackdelar med olika formerna av incitamentsprogram, se artiklarna om de olika aktierelaterade instrumenten, optionerRSU, RSA och aktieköpsprogram.

Företagets och aktieägarnas fördelar med incitamentsprogram

För företaget och dess aktieägare är incitamentsprogram i första hand ett verktyg som bidrar till att ge deltagarna i programmet incitament att agera på ett sätt som är gynnsamt för företaget och dess värde. Eftersom företagets värde är beroende av dess resultat och aktiekurs dras de anställdas intressen i samma riktning som ägarnas, vilka inte nödvändigtvis är aktiva i företaget.

  • Kan vara avgörande för rekryteringen av nyckelpersoner i en global ekonomi med stark konkurrens om de största talangerna.
  • Kan hjälpa till att behålla anställda över tid (inlåsningseffekt) och minska kompetensflykt genom intjänandetid/inlåsningsperiod.
  • Ökar de anställdas tillfredsställelse och ekonomiska trygghet genom potentiellt lukrativa incitament, vilket resulterar i ökad arbetsinsats eftersom de anställda är en del av framgången.
  • Incitamentsprogram kan bidra till att begränsa kostnaderna vid anställning. Incitamentsprogram används ofta i nystartade företag för att slippa alltför stora likviditetsutlägg.
  • Viktigt för ägarna att särskilt seniora medarbetare engagerar sig och kommunicerar företagets budskap med glöd även i mötet med investerare.

Incitamentsprogram används för att bygga upp en kultur i företaget så att de anställda och ledningen rör sig i samma riktning, och kan vara särskilt användbart vid förvärv eller när företag slås ihop och alltså har organisationer med olika kulturer.

Latest

cafe-coffee-shop-window-meeting-green-color-31465-pxhere.com

Ändringar av befintliga incitamentsprogram

Team of business people

Aktiesparprogram

financial-control-work-official-form-business-1439121-pxhere.com

Vad är en RSA?

Kontakta oss

Finns det något vi kan hjälpa till med? Vi är här för att hjälpa!

Simple Contact Form SE