Vi möjliggör,
från början till slut

Genom att ha nödvändig expertis och utvecklat en modern portal gör vi det möjligt att förenkla implementering, administration och inlösen, och vi fungerar som en samarbetspartner för alla företag när det kommer till att administrera incitamentsprogram.

Vi har verktygen som behövs för att leda er genom hela processen; från idé-fasen till diskussionen med ägarna, eller genom att erbjuda effektiv administration genom vår portal. I Optio får du oavsett en samarbetspartner som är tillgängligt och som delar sin erfarenhet.

Kompetens och vägledning

Ett incitamentsprogram som passar ett företag är inte nödvändigtvis det bästa för ett annat. Industri, lokation, medarbetarsammansättning och många andra faktorer kan vara relevanta att analysera innan man konkluderar med vilken typ av incitamentsprogram som ger bäst upplevt värde för deltagarna.

Våra erfarna konsulter sätter sig ner med ledningen och/eller styrelsen och analyserar era behov, vilka möjligheter som finns och vad som är marknadspraxis i eran branch, samt hjälper till med att förklara och kommucera detta på ett förståeligt sätt till deltagarna. Vi vägleder er (och alla involverade parter) genom hela processen, från start till mål.

Bokföring

Att ha ett aktiebaserat incitamentsprogram kan vara utmanande för eran finansdirektör och bokföringsansvarig. Att veta hur man ska bokföra enligt relevanta standarder (IFRS, GAAP) och hur dessa kräver olika beräkningsmetoder baserat på ändringar i ett incitamentsprogram som kan upplevas som små men så kan få förvånadsvärt stor effekt är kritiskt.

Vår moderna portal är utvecklat för att hantera alla typer av aktiebaserade incitamentsprogram och genererar siffrorna ni behöver för bokföringen, samt frigör tid för era anställda.

Medarbetarportal

Visualisering är nyckeln. Genom att de anställda har tillgång till en enkel portal som visualiserar värdena och innehaven i realtid ökar det upplevda värdet. Deltagarna får en plats där dom hittar all dokumentation runt programmet, möjlighet att ställa frågor och mer. När tiden kommer för inlösen så kan deltagarna genom våran portal lösa in sina instrument på ett snabbt och effektivt sätt.

En tilldelning i ett incitamentsprogram bör vara levande och kontinuerligt visa deltagaren att arbetet som läggs ner varje dag lönar sig.